邦泽电子

Cái gọi là văn hóa
Là chúng ta phải làm của cộng

Công ty văn hóa

Ôm đã thay đổi, đã đối mặt với khó khăn thách thức, không sợ hãi, giữ đạo đức

 • ONE
  Khách hàng đầu tiên

  Trung tâm khách hàng, Tạo ra một kinh nghiệm khách hàng

 • TWO
  văn hóa của công

  Tôn trọng nền văn hóa khác nhau, tất cả cùng chịu trách nhiệm chung chia sẻ:

 • THREE
  có văn hóa

  Theo đuổi việc và bản nguyên, tôn trọng quy luật khách quan.

 • FOUR
  đấu tranh văn hóa

  Mỗi ngày một chút tiến bộ, Phú có thể có tiềm năng trở thành những người đấu tranh

 • FIVE
  học văn hóa

  Tiếp tục học, liên tục hay, thời gian, hoạt động đón thách thức trong tương lai.

 • SIX
  sáng tạo văn hóa

  Đối mặt với sự sáng tạo tích cực không chắc chắn, tìm cách đột phá và vượt qua

 • Đội văn hóa

  Mỗi người đều là người phát ngôn của doanh nghiệp, tích cực, mạnh dạn, ánh sáng Mặt Trời, có tình yêu thương, gồm